823 394 βρέφη γεννήθηκαν στη Γαλλία το 2011

Η δημογραφική απογραφή 2011, την οποία παρουσίασε η γαλλική εθνική στατιστική υπηρεσία (INSEE) και η οποία βασίζεται μεταξύ άλλων πηγών και στα ετήσια στοιχεία απογραφών, εκτιμά ότι 823 394 βρέφη γεννήθηκαν στη Γαλλία το 2011, εκ των οποίων 792 996 στην μητροπολιτική Γαλλία.

Ο αριθμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρότι παρουσιάζει μια πτώση σε σχέση με το 2010(- 1 %).

Ο αριθμός των γεννήσεων εκτός γάμου συνεχίζει να έχει ανοδική πορεία. Κατέχοντας ήδη το πλειοψηφικό μερίδιο το 2006, αντιπροσωπεύει το 55,8 % των γεννήσεων για το 2011, έναντι 54,9% την προηγούμενη χρονια και 44,7 % την προηγούμενη δεκαετία.

(πηγή : INSEE)

Περισσότερα

- Ιστοσελίδα της γαλλικής εθνικής στατιστικής υπηρεσίας - INSEE
www.insee.fr

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας