Απόστολος Παπαλεξίου - Solidarity mission [fr]

Απόστολος Παπαλεξίου, εμπνευστής και ιδρυτής του Solidarity Mission

PNG

Solidarity mission

JPEG

  • Κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Αθήνα.
  • Αποστολή του είναι η ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρηματιών της Αθήνας.

δημοσίευση 23/11/2016

Αρχή σελίδας