Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων : Βραβείο Marc de Montalembert 2018 [fr]

JPEGΓια ένατη χρονιά, το Ίδρυμα Marc de Montalembert και το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (INHA) συνεργάστηκαν για την απονομή του Βραβείου Marc de Montalembert ύψους 9000 ευρώ. To βραβείο ανταμείβει ένα ερευνητικό έργο με ξεχωριστή προσφορά στην γνώση των τεχνών και του πολιτισμού του μεσογειακού χώρου. Το Ίδρυμα Marc de Montalembert προσφέρει επίσης στον νικητή του βραβείου τη δυνατότητα επίσκεψης στην έδρα του στην Ρόδο.

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί σε μία παράκτια χώρα της Μεσογείου ή να έχουν την υπηκοότητα, να έχουν ηλικία λιγότερο των 35 ετών την 30η Νοεμβρίου 2017,

να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Κατάθεση φακέλων πριν τις 30 Νοεμβρίου 2017

Προς υπενθύμιση, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τον πλήρη φάκελό τους - βιογραφικό σημείωμα, χειρόγραφη επιστολή στα γαλλικά, το έργο τους στην γαλλική ή αγγλική γλώσσα, η ταυτοποίηση του συνδέσμου με έναν τομέα έρευνας του INHA, χρονοδιάγραμμα έργου και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, το αναμενόμενο αποτέλσμα και δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές - πριν την 30η Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες λεπτομέρειες

- Βραβείο Marc de Montalembert 2018

Κατεβάστε την πρόσκληση υποψηφιότητας

- στα γαλλικά

- στα αγγλικά

Περισσότερα

- Επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος Marc de Montalembert

- Επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης (INHA)

δημοσίευση 27/03/2018

Αρχή σελίδας