Υποτροφίες πρακτικής άσκησης στη Γαλλία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη [fr]

PNG Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα, προκηρύσσει την επιχορήγηση οκτώ θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας 4 – 6 μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία.

Οι μηνιαίες υποτροφίες για τους ασκούμενους για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης στη Γαλλία ανέρχεται στα 1 100 ευρώ μηνιαίως, και για τις δύο περιόδους άσκησης, 4 ή 6 μηνών.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2018. Οι πρακτικές ασκήσεις ξεκινούν το φθινόπωρο του 2018.

Στόχοι

Το πρόγραμμα υποτροφιών πρακτικής άσκησης, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας, στοχεύει στην χρηματοδότηση θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας 4 έως 6 μηνών που πραγματοποιούν Έλληνες μεταπτυχιακοί απόφοιτοι σε γαλλικές εταιρείες.

Οι υποτροφίες έχουν σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των Ελλήνων απόφοιτων στον επιστημονικό τομέα και την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ συνεργατικών σχηματισμών και πανεπιστημίων στη Γαλλία και την Ελλάδα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5). Για τη θέση στον οργανισμό Aerospace Valley, η γνώση της γαλλικής γλώσσας αποτελεί επιπλέον προσόν.
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρούν τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για κάθε θέση πρακτικής άσκησης που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση.
 • Άριστη γνώση Η/Υ.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.
Επιπλέον πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν :

 • Βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα.
 • Σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές: αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, βεβαίωση φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών που απαιτείται. Όσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, την περίοδο υποβολής αίτησης, παρακαλούνται να επισυνάψουν την αναλυτική βαθμολογία στην αίτησή τους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
 • Συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα.

Οι θέσεις της πρακτικής άσκησης είναι οι εξής:

 • Cap Digital / Business Development Ambassador Internship to develop the French-Greek relations in the field of digital creative industries
 • Aerospace Valley / Business Ambassador Internship to develop the French-Greece relations in space domain
 • INRIA/ Enhancing urban mobility with shared on-demand services
 • INRIA/ Caching with machine learned advice: the case of Spark
 • INRIA/ Inverse problems in electroencephalography (EEG), treatment of time independent topographies for dipolar sources estimation.
 • Mines Paritech / Project manager για τη διαχείριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης AIMove « Κίνηση και Τεχνητή Νοημοσύνη στις Βιομηχανίες και τη Δημιουργία »
 • Mines Paristech / Υλοποίηση τεχνολογικών πρωτοτύπων ανθρώπινης κίνησης και τεχνητής νοημοσύνης για την εμπειρία του χρήστη
 • Institut des Futurs Souhaitables /Junior Event Manager

Περισσότερα

- στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη
https://www.bodossaki.gr/protovoulies/praktiki-askisi/
https://www.bodossaki.gr/prokiryxi-epichorigisis-okto-8-theseon-praktikis-askisis-sti-gallia/

- στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/autres-bourses-fr-fr-1/7971-bourses-de-stages-entreprises-fr

δημοσίευση 17/08/2018

Αρχή σελίδας