Προϋπολογισμός 2017 του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών [fr]

Ο προϋπολογισμός 2017 του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης ανέρχεται στα 4 679,7 M€.

Ειδικότερα για τον τομέα των « κρατικών δράσεων εξωτερικού », υπάρχει αύξηση της χρηματοδότησης στον τομέα της [[ασφάλειας των Γάλλων του εξωτερικού και του [[αγώνα κατά της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης (+62,6 M€) ;

PNG

Περισσότερα

Στην ιστοσελίδα του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης :
Προϋπολογισμός του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης - Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 (29 Σεπτεμβρίου 2016) (fr)

δημοσίευση 06/10/2016

Αρχή σελίδας