Tο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών δημιουργεί τον δικό του επωαστήρα start-ups [fr]

#DiploNum

Παραγωγοί λογισμικού, πολίτες, φοιτητές, υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης ή υπάλληλοι επιχειρήσεων… στις 25 και 26 Ιανουαρίου το γαλλικό υπουργείο εξωτερικών και διεθνούς ανάπτυξης κάλεσε όλους τους καινοτόμους φορείς νέων τεχνολογιών ζητώντας τους να θέσουν την εμπειρογνωμοσύνη και ευρηματικότητά τους στην υπηρεσία του εκσυγχρονισμού και της ανανέωσης του υπουργείου.

Το συγκεκριμένο hackathon θα δώσει την δυνατότητα στον υπουργό Jean-Marc Ayrault να ανακοινώσει δύο νέα μέτρα για τη συνέχιση της ψηφιακής μετατροπής της γαλλικής διπλωματίας :

Δημιουργία επωαστήρα για την προώθηση ενός πραγματικού πνεύματος καινοτομίας με σκοπό την επιτάχυνση της διεξαγόμενης ψηφιακής μετάβασης του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης θα είναι το δεύτερο υπουργείο που αναπτύσσει έναν τέτοιο «κρατικό επωαστήρα». Η η ευέλικτη αυτή δομή προτείνει στις επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις μια επίσκεψη, αρχικά στα γραφεία του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών και διεθνούς ανάπτυξης στο Παρίσι, στην Κουρνέβ και την Νάντη και, αργότερα και σε κάποιες πρεσβείες, καθώς και μια καθοδήγηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους πληροφορικής και ανάπτυξης πληροφορικών συστημάτων της Διεύθυνσης πληροφορικών συστημάτων (DSI) του υπουργείου. Σκοπός του επωαστήρα είναι η εξεύρεση λύσεων για τις επιχειρησιακές ανάγκες του υπουργείου. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον επωαστήρα θα κρατούν την πνευματική ιδιοκτησία των προτεινόμενων λύσεων και συνεπώς τη δυνατότητα ευρύτερης εμπορικής προώθησής τους. Σε μια πρώτη φάση, πολλοί συμμετέχοντες του hackathon θα μπορούν να προσχωρήσουν στον επωαστήρα ήδη από τον ερχόμενο Μάρτιο. Αργότερα, μια ευρύτερη πρόσκληση υποψηφιότητας θα λάβει χώρα σε συνέχεια του hackathon.

Διορισμός Γενικού Διαχειριστή Δεδομένων

Αποστολή του, στο πλαίσιο του hackathon, θα είναι ο συντονισμός της δημοσιοποίησης των δεδομένων του υπουργείου στο κοινό, καθώς και η προώθηση της αξιοποίησής τους προς όφελος όλων. Καθήκοντα Γενικού διαχειριστή δεδομένων ανέλαβε ο Laurent Garnier, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών και διεθνούς ανάπτυξης.

Αποτελέσματα του hackathon

Στο hackathon, το οποίο διήρκεσε 20 ώρες, συμμετείχαν ομάδες από όλα τα πεδία : φοιτητές. ερευνητές, φορείς ανάπτυξης, επιχειρηματίες, κρατικό προσωπικό τεχνολογίας των πληροφοριών. Τα σχέδια που προτάθηκαν από τους υποψήφιους χαρακτηρίζονται από τόλμη και δημιουργικότητα, και τα καλύτερα από εξαιρετικές τεχνολογικές ιδιότητες.

Μια επιτροπή αποτελούμενη από εξωτερικές προσωπικότητες και διπλωμάτες επέλεξε τους παρακάτω συμμετέχοντες :

  • 1ο βραβείο για την start-up LIVEKEEP, που προτείνει μια τεχνολογία εθελοντικού, δυναμικού και ασφαλούς γεωγραφικού εντοπισμού, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των Γάλλων του εξωτερικού
  • 2ο βραβείο για το σχέδιο HORNET MAKERS, που ετοιμάστηκε από τους μηχανικούς της διεύθυνσης των συστημάτων ενημέρωσης του υπουργείου και το οποίο επεξεργάζεται μια λύση για την τυποποίηση και τη διευκόλυνση της δημιουργίας εφαρμογών web στο Υπουργείο
  • 3ο βραβείο για την SPEAKSHAKE, μια start-up που ανέπτυξε μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας γλωσσικών ανταλλαγών
  • Ένα φοιτητικό βραβεί απονεμήθηκε στην ομάδα CampFrance (φοιτητές Πολιτικών Επιστημών), που πρότεινε κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της γαλλικής πανεπιστημιακής προσφοράς και την ανανέωση της ιστοσελίδας του υπουργείου « Σπουδές στη Γαλλία ».
Η λέξη «Hackathon» αναφέρεται σε συγκεντρώσεις όπου άνθρωποι με τεχνικές και ακαδημαϊκές γνώσεις συναντούνται και σχηματίζουν ομάδες γύρω από ένα πρόβλημα ή μια ιδέα, και συνεργατικά προσπαθούν να αναπτύξουν λύσεις.

δημοσίευση 07/02/2017

Αρχή σελίδας