H D.C.I. – Γενικά [fr]

PNG

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ D.C.I.

Υπό την αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης της Εθνικής Αστυνομίας (D.G.P.N.), η νύν Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας (D.C.I.) και προηγούμενη Υπηρεσία Διεθνούς Τεχνικής και Αστυνομικής Συνεργασίας, δημιουργήθηκε το 1961, στην εποχή της αποαποικιοποίησης στην Αφρική, με στόχο την παροχή βοήθειας από στελέχη της γαλλικής αστυνομίας προς τα νέα ανεξάρτητα Κράτη.

Από τη δεκαετία του ’80, η D.C.I. έχει γνωρίσει βαθιά και ταχεία ανάπτυξη : το γεωγραφικό του πεδίο συνεργασίας διευρύνθηκε αρχικά σε χώρες της αγγλόφωνης και λουζόφωνης Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε ορισμένα αραβικά Κράτη και Κράτη της Μέσης Ανατολής, και στη συνέχεια στις ασιατικές χώρες.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ D.C.I.

H DCI συμμετέχει στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην εσωτερική ασφάλεια.

Αυτή η διεθνής αστυνομική συνεργασία υλοποιείται με δραστηριότητες παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης. H D.C.I. μελετά, σχεδιάζει, προγραμματίζει και εκτελεί δράσεις τεχνικής συνεργασίας για τις οποίες διασφαλίζει επίσης την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Υπό αυτήν την έννοια, η D.C.I., είτε στις καθημερινές της δράσεις είτε στην προετοιμασία διμερών ή πολυμερών συμφωνιών συνεργασίας, συμβάλλει άμεσα στην εσωτερική ασφάλεια της Γαλλίας παρέχοντας βοήθεια στα κράτη εταίρους ώστε να τελειοποιήσουν τις συνθήκες της ασφάλειάς τους.

Χάρη στη μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του δικτύου Αστυνομικών Ακολούθων, η D.C.I. αναπτύσσει επιχειρησιακή συνεργασία, η οποία έχει καταστεί ως προτεραιότητα. Συντονίζει και, ενίοτε, κατευθύνει εργασίες εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο και, πιο συγκεκριμένα, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεριμνά για την εύρεση εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων και για την προώθηση των εθνικών τεχνολογιών.

Η υπηρεσία αυτή είναι επίσης υπεύθυνη για τη διοίκηση όλων των εκπατρισθέντων γάλλων αστυνομικών, είτε πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους της D.C.I. είτε για αστυνομικούς συνδέσμους ειδικών αστυνομικών διευθύνσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ D.C.I.

Η D.C.I., η οποία απασχολεί περισσότερο από 400 υπαλλήλους, αποτελείται από :
-  μια κεντρική υπηρεσία που έχει την έδρα της στη Nanterre
-  ένα δίκτυο στο εξωτερικό, το οποίο περιλαμβάνει εκατό περίπου αντιπροσωπείες, δηλαδή :

  • 96 μόνιμες αντιπροσωπείες καθεμία εκ των οποίων τίθεται υπό την αρμοδιότητα ενός Αστυνομικού Ακολούθου (Attaché de Sécurité Intérieure - A.S.I.), και 4 περιφερειακά κλιμάκια που στηρίζουν σε τοπικό επίπεδο τη δράση των A.S.I.
  • μόνιμες αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ, ΟΑΣΕ, ΟΗΕ).
  • σαράντα περίπου αστυνομικούς συνδέσμους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ

Ο Αστυνομικός Ακόλουθος ανήκει στο σώμα Αστυνομικών Διευθυντών ή ανώτερων αξιωματικών της χωροφυλακής. Διευθύνει σε τοπικό επίπεδο την Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας - D.C.I. που είναι μια υπηρεσία της Πρεσβείας της Γαλλίας.

Κύριες αρμοδιότητές του είναι :
- ο καθορισμός και η διατύπωση προτάσεων σχετικά με προγράμματα συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας,
- η παρουσίαση και αποσαφήνιση της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας της Γαλλίας,
- η προώθηση των ανταλλαγών επιχειρησιακών πληροφοριών με την τοπική αστυνομία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διεθνή εγκληματικότητα (λαθρομετανάστευση, οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών...)
- η συμβολή στην προώθηση της γαλλικής βιομηχανίας εξοπλισμών ασφαλείας,
- η συμμετοχή στην αποστολή υποστήριξης στους Γάλλους υπηκόους του εξωτερικού, η προσφορά υλικοτεχνικής υποστήριξης στους υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικού, Δικαιοσύνης και Άμυνας.

* * *

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

δημοσίευση 21/12/2010

Αρχή σελίδας