Γραφική απεικόνιση : το γαλλικό διπλωματικό δίκτυο στο εξωτερικό [fr]

Η Γαλλία διαθέτει ένα ευρύ διπλωματικό δίκτυο. Ποιος είναι ο ρόλος των πρεσβειών, των προξενείων και των μόνιμων αντιπροσωπειών ; Ποιοι είναι οι τομείς δράσεις τους; Όλες οι απαντήσεις στην γραφική απεικόνιση που ακολουθεί.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας