Σύνοδος Ανοικτής Διακυβέρνησης (7-9/12/2016) [fr]

Η Γαλλία αναλαμβάνει, από τις 20 Σεπτεμβρίου και για έναν χρόνο, την προεδρία της Συνόδου Ανοικτής Διακυβέρνησης, στο πλευρό της ΜΚΟ "World Resources Institute" (WRI), παρούσας σε περισσότερες από 50 χώρες στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

#OGP2016

Η Γαλλική προεδρία της Συνόδου Ανοικτής Διακυβέρνησης

«Η ανοικτή διακυβέρνηση είναι μια κοινωνία στην οποία η ψηφιακή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να γνωρίσει, να καταλάβει και να κατευθύνει την δημόσια απόφαση, βοηθώντας στην ανάπτυξη συλλογικής νοημοσύνης που αλλάζει τη δημοκρατία.» (Jean-Vincent Placé, υφυπουργός Διοικητικής μεταρρύθμισης και Απλοποίησης)

PNG

Οι μεγάλοι άξονες της κοινής προεδρίας "Γαλλία-WRI" παρουσιάστηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών :

- κλίμα και η βιώσιμη ανάπτυξη
- διαφάνεια, ακεραιότητα και καταπολέμηση της διαφθοράς
- κοινά ψηφιακά εργαλεία

Η Γαλλία δεσμεύεται επίσης να διευρύνει την εταιρική σχέση και προς νέους μη κυβερνητικούς παράγοντες (τοπική αυτοδιοίκηση, κοινοβούλια, ιδιωτικός τομέας), καθώς και σε νέα μέλη.

Η Γαλλία επιθυμεί την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ της ανοικτής διακυβέρνησης και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την οικοδόμηση συγκεκριμένων συνεργασίων στους παραπάνω τομείς.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της 5ης επετείου της Ανοικτής Διακυβέρνησης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. François Hollande απηύθυνε οµιλία :


Déclaration pour le 5e anniversaire du... par elysee

- Κείμενο των Δηλώσεων για την 5η επέτειο της Ανοικτής Διακυβέρνησης

Επιθυμώ κατ’αρχάς να χαιρετίσω τον Barack OBAMA που ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία και στη συνέχεια όλους όσοι θέλησαν να της δώσουν νόημα και να την ερμηνεύσουν στους πολίτες. Γνωρίζω καλά ότι οι γάλλοι πρόεδροι που προηγήθηκαν επιθυμούσαν βαθιά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να λάβει τη σημασία που έχει σήμερα.

Διαβάστε τη συνέχεια (στα γαλλικά)...

Γιατί μια Ανοικτή Διακυβέρνηση ;

Οι αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης – διαφάνεια, διαβούλευση, συμπαραγωγή – εντάσσονται στις ιδρυτικές αρχές της δημοκρατίας μας, που στην ψηφιακή εποχή λαμβάνουν νέα διάσταση.

Το άνοιγμα της δημόσιας δράσης εκφράζεται ήδη μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών :

- Στον τομέα της διαφάνειας του δημόσιου βίου : με τους νόμους της 11ης Οκτωβρίου 2013, η διαφάνεια του δημόσιου βίου γνωρίζει μια νέα ώθηση. Η Αρχή για την διαφάνεια του δημόσιου βίου (HATVP), αρμόδια για την καταγραφή, τον έλεγχο και την μετάδοση των δηλώσεων των δημόσιων υπευθύνων, βοηθά στην πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση.

Το πρόσφατο νομοσχέδιο σχετικά με τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής ζωής προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία ενός µητρώου των εκπροσώπων συµφερόντων υπό τη διοίηκηση και πάλι της HATVP, με σκοπό την πρόληψη ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ οικονομικών παραγόντων, υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων και μελών της Κυβέρνησης.

- Στον τομέα της διαβούλευσης των πολιτών : η ανοικτή διαβούλευση για το νομοσχέδιο της Ψηφιακής Δημοκρατίας συγκεκριμενοποίησε, μέσω της μεθόδου κατάρτισής της, του περιεχομένου της και της παρακολούθησης που ακολουθήθηκε, τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης. Η κίνηση αυτή βοήθησε στον εμπλουτισμό του αρχικού κειμένου με πέντε συμπληρωματικά άρθρα.

- Στον τομέα της συμπαραγωγής της δημόσιας υπηρεσίας : το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων βοηθά στην ανάδειξη νέων συνεργειών μεταξύ δημόσιων φορέων, συλλόγων, τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγών καινοτομίας. Το συνεργατικό σχέδιο «Βάση εθνικών διευθύνσεων - Base adresse nationale » (BAN), που κινητοποιεί τη δημόσια διοίκηση και τη συμμετοχή των πολιτών μέσω του OpenStreetMap France, έχει σκοπό τη σύγκριση και τον προσδιορισμό του συνόλου των διευθύνσεων επί γαλλικού εδάφους—μια σημαντικότατη πηγή για τη δημόσια δύναμη.

Η συμπαραγωγή ανοικτών βάσεων δεδομέων επιτρέπει έτσι την βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης. Η βάση δεδομένων Open Food Facts χρησιμοποιεί για παράδειγμα δημόσια δεδομένα για να προσφέρει στους πολίτες συγκεκριμένες πληροφορίες για το περιεχόμενο των διατροφικών προϊόντων.

Παγκόσμια Σύνοδος Ανοικτής Διακυβέρνησης - Παρίσι - 7 Δεκεμβρίου 2016

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στο Παρίσι. Η Σύνοδος για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (ΟGP) είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία 8 ιδρυτικών χωρών που δημιουργήθηκε το 2011 και στην οποία συμμετέχουν 70 χώρες και πολλές εκατοντάδες μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Έχει σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας της δημόσιας δράσης, την συμμετοχή των πολιτών και την χρήση των ψηφιακών εργαλείων.

Το πρόγραμμα της Συνόδου της 7ης Δεκεμβρίου 2016

Περισσότερα

- https://ogpsummit.org/
- Η Πύλη για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας δράσης
http://www.modernisation.gouv.fr
- Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016
https://fr.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit/schedule

δημοσίευση 27/01/2017

Αρχή σελίδας