Στοιχεία 2016 των γαλλικών διεθνών εμπορικών συναλλαγών [fr]

Ο Υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου, Προώθησης του τουρισμού και Γάλλων του εξωτερικού κ. Mathias Fekl παρουσίασε στις 7 Φεβρουαρίου 2017 τα ετήσια αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών της Γαλλίας.
Οι σχετικές πληροφορίες μας δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διεθνών εμπορικών συναλλαγών της Γαλλίας για το 2016.

Η Γαλλία υιοθέτησε πρώτη φορά το 2016 την ταυτόχρονη παρουσίαση των αριθμητικών στοιχείων αγαθών και υπηρεσιών, ευθυγραμμιζόμενη έτσι με την ισχύουσα πρακτική που ακολουθείται στις κύριες αναπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ) με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή της στην παγκοσμιοποίηση.

Ακολουθούν εν συντομία τα αριθμητικά στοιχεία-κλειδιά των ετήσιων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν από τον Υφυπουργό κ. Mathias Fekl :

- το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου της Γαλλίας στον τομέα των αγαθών παρουσιάζει ελαφρά αύξηση το 2016 : 48 Md€ έναντι 45 Md€. Εκτός ενέργειας και στρατιωτικού υλικού, το έλλειμμα διευρύνεται σημαντικά το 2016 και ανέρχεται σε 34,5 Md€ έναντι 23,4 Md€ το 2015
- ο αριθμός των εξαγωγικών εταιρειών αναδιπλώνεται ελαφρά με 700 περίπου επιχειρήσεις το 2016, ήτοι μια μείωση 0,6%
- πολύ επηρεασμένο από την κατάσταση που επικράτησε το 2016, το ισοζύγιο των υπηρεσιών μειώνεται αισθητά κατά 8,4 Md€ παραμένοντας όμως θετικό στα 0,4 Md€. Η αναδίπλωση που σημειώνεται από το πλεόνασμα των ταξιδιών εξηγεί κατά περίπου 60% αυτήν την μείωση, σε συνδυασμό κυρίως με την μείωση του τουρισμού μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις.
- το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μειώνεται το 2016 και ανέρχεται σε -1,1% του ΑΕΠ αλλά παραμένει σχεδόν ισοσκελισμένο και ευθυγραµµίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τα όρια που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (-4% / +6%).
-  οι εξαγωγές αγαθών παραμένουν περίπου σταθερές το 2016 (-0,6%).
- από το 2011, το εμπορικό έλλειμμα στο τομέα των αγαθών μειώνεται κατά το ένα τρίτο και ανέρχεται σε 48 Md€
- ο αριθμός των εξαγωγικών εταιρειών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, από 116 000 επιχειρήσεις το 2011 σε περισσότερες από 124 000 το 2016
- το μερίδιο της Γαλλίας στον τομέα των παγκόσμιων εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σταθεροποιήθηκε από το 2012 στο 3,5%.

Η Γαλλία πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια προσαρμογής και εκσυγχρονισμού του μηχανισμού στήριξης των εξαγωγών της για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού.
(Matthias Fekl)

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας