Na tragu Solunskog fronta

1. Rezidencija francuskih generala
U ovoj vili, koju je 1896. godine izgradio turski trgovac Osman Ali Bej, bio je smešten Konzulat Bugarske pre nego što je, za vreme Prvog svetskog rata, postala rezidencija francuskih generala Sarrail-a i Guillaumat-a. Danas se u ovoj zgradi nalazi Centar za vizantijske studije Aristotelovog univerziteta u Solunu (Ulica Vasilis Olgas 36, Solun).

JPEG - 67.4 ko
JPEG - 12.7 ko

2. Solunska luka
Solunska luka, koja je tokom rata bila pod francuskom kontrolom, predstavljala je glavno mesto snabdevanja snaga Antante. Magacini, železničke pruge i upravna zgrada koja danas pripada carinskoj službi, i dalje odražavaju strateški značaj ove luke koju je početkom 20. veka izgradilo ’’Otomansko društvo za korišćenje Solunske luke’’ (Société Ottomane d’Exploitation du port de Salonique) po planovima italijanskog arhitekte Pierro-a Arigoni-a.

JPEG - 35.1 ko
JPEG - 10.5 ko

3. Mala francuska vojna stanica Kordelio
Železnička stanica pod nazivom "Vojno stajalište" nalazi se na zapadu Soluna (Ulica Nea Monastiriou 7 B, u naselju Kordelio). Izgrađena je 1894. godine po planovima italijanskog arhitekte Pierro-a Arigoni-a, u ime železničke kompanije "Jonction-Salonique-Constantinople" (Veza Solun-Carigrad). Tokom Prvog svetskog rata ova stanica se nalazila na raskrsnici linija koje su povezivale savezničke kampove na Zejtinliku sa frontom. Od 2001. godine u ovoj zgradi se nalazi Železnički muzej (otvoren sredom i četvrtkom od 10,00 do 13,00 časova).

JPEG - 42.2 ko
JPEG - 11.9 ko

4. Hladnjača
Hladnjača koja se nalazi pored stare klanice u Solunu (Ulica 26. oktobra 51), sagrađena je 1917. godine, na inicijativu generala Guillaumat-a za potrebe Armije istočnog fronta.

JPEG - 41.8 ko
JPEG - 5.9 ko

5. Vojna bolnica Zejtinlik
Katolički manastir Lazarista (Les Lazaristes, 1886) koji se nalazio u neposrednoj blizini vojnog logora Zejtinlik, pretvoren je 1916. godine u francusku vojnu bolnicu. Da bi se zadovoljile potrebe francuske vojske, u blizini je postavljeno nekoliko privremenih bolnica.

JPEG - 38.9 ko
JPEG - 7.9 ko

6. Saveznički spomenik u Polikastru
Ovaj saveznički spomenik koji se nalazi kod mesta Polikastro, na 66 kilometara od Soluna, duž autoputa koji vodi do graničnog prelaza Evzoni (Grčka-BJRM), otkriven je 1977. godine. Ovde se svake godine, poslednjeg vikenda u septembru, u prisustvu predstavnika zemalja članica Antante i udruženja veterana, odaje počast vojnicima i oficirima palim na Solunskom frontu.

JPEG - 1.5 Mo
JPEG - 841.4 ko
JPEG

7. Francuske vojne bolnice u Gumenisi
Crkva Svetog Đorđa, podignuta 1864. godine, i obližnja osnovna škola u gradu Gumenisi, korišćene su tokom rata kao bolnice za potrebe francuske vojske.

JPEG - 126.9 ko
JPEG - 46.8 ko
JPEG

8. Fontana u Gumenisi
Natpis "Putniče, seti se francuskog vojnika" (prvobitno pisan na grčkom, a posle restauracije preveden i na francuski) nalazi se na prednjoj strani fontane koju je 1918. godine, na centralnom trgu u Gumenisi, sagradila Francuska armija.

JPEG - 148.6 ko
JPEG

9. Spomenik u Gumenisi
Spomenik podignut od francuske vojske na groblju izvan Gumenise.

JPEG - 142.8 ko
JPEG

10. Staro francusko vojno groblje i spomenik u Fanosu (područje Polikastra)
Blizu starog francuskog vojnog groblja kod sela Fanos (koje je nepristupačno tokom cele godine), nalazi se spomenik (u lošem stanju) sa natpisom na francuskom : "Poginuo za otadžbinu". Posmrtni ostaci ekshumirani su 20ih godina prilikom njihovog prikupljanja u vojnoj nekropoli Zeitinlik.

JPEG - 203.5 ko
JPEG
JPEG - 177.8 ko
JPEG

11. Staro francusko vojno groblje i spomenik, bunker u Drevenu (područje Gumenise)
Spomenik posvećen 148. francuskom pešadijskom puku nalazi se u dvorištu crkve svetih Anargira, u selu Drevenu, blizu starog francuskog vojnog groblja i jedinog tadašnjeg bunkera koji se još uvek čuva u Makedoniji.

JPEG - 149.5 ko
JPEG - 166.6 ko
JPEG

12. Spomenik u Kilkisu
Francuski vojni spomenik, pored Skupštine grada Kilkisa, verovatno potiće sa starog francuskog groblja u okolini.

JPEG - 191.8 ko
JPEG

13. Stanice železničkih mreža Skidra-Florina (Lerin) i Skidra-Aridea

Železnička stanica u Skidri (Vertekop) bila je važna raskrsnica tokom Velikog rata. Vozovi iz Soluna prolazili su kroz ovu stanicu da bi stigli do fronta u Mesonisi i Monastir (Bitolj u BJRM). Da bi se olakšalo snabdevanje fronta u regionu Aridee, saveznici su, 1916. godine, izgradili novu stanicu za vozove tipa DECAUVILLE.
U zgradi železničke stanice u Aridei, koja je sagrađena 1917. godine, danas je smešten prirodnjački muzej. Na liniji Skidra-Aridea, mala stanica Apsalos je pretvorena u kulturni centar, a stanica u mestu Ksifiani se koristi kao svlačionica lokalnog fudbalskog kluba. Druga stanica bila je izgrađena u blizini sela Megaplatanos.

JPEG - 161.4 ko
1
JPEG - 130 ko
2
JPEG - 6.7 ko
JPEG - 130.1 ko
3
JPEG
JPEG - 182 ko
4
JPEG
JPEG - 94.9 ko
5
JPEG

14. Visoravan Dobro Polje

Planinska visoravan na 1.640 metara nadmorske visine na granici između Grčke i BJRM, gde su francuske i srpske trupe uspele da velikim napadom, između 15. i 18. septembra 1918. godine, probiju bugarske linije.

JPEG - 197.8 ko
JPEG

15. Francuska Vojna bolnica u Edesi (Voden)

Napuštena zgrada koja se nalazi u okviru fabrike, na ulazu grada Edese (Voden). U njoj još uvek stoji natpis "Armée française 1918" (Francuska vojska 1918).

JPEG - 88.4 ko
JPEG

16. Francuski generalštab u Edesi (Voden)

Kuća sagrađena početkom 20. veka, koja se nalazi na ulazu grada Edese (Voden), pretvorena je za vreme rata u generalštab francuske vojske. Pored zgrade je sačuvan mali objekat koji je služio kao konjušnica.

JPEG - 97.1 ko
JPEG

17. Nadgrobna ploča u Verii

Nadgrobna ploča medicinske sestre Francuskinje koja je umrla za Francusku.

JPEG - 275.5 ko
JPEG
JPEG

18. Francuski nadgrobni natpis u selu Skopia (okolina Florine)

Natpis na drvetu "U znak sećanja na slavne francuske vojnike pale za otadžbinu i sahranjene u Nevoliani septembra 1916. godine" (čija su tela verovatno vraćena u Francusku). Danas se natpis nalazi u crkvi Agia Paraskevi u selu Skopia kod Florine (Lerina).

JPEG - 147.7 ko
JPEG

19. Francuska vojna bolnica u Ksino Nero

Zgradu Bugarske škole, sagrađenu 1911. godine, snage Antante iskoristile su kao vojnu bolnicu. U to vreme ovo je bila najveća francuska bolnica u regionu. Zahvaljujući blizini pruge, teško povređeni vojnici mogli su da budu transportovani u Solun i Skidru. Danas se u ovoj zgradi nalazi osnovna škola i stalna izložba fotografija toga doba iz arhiva Ministarstva spoljnih poslova Francuske i Kulturnog udruženja Florine. Pod inicijativom Generalnog konzulata Francuske u Solunu, na zgradu je, 2011. godine, postavljena spomen-ploča koja podseća na prolaz francuskih vojnika Vojske Istoka.

JPEG - 51 ko
JPEG - 24.9 ko
JPEG - 5.1 ko

20. Železnička stanica Ksino Nero

Stanica izgrađena 1894. godine (tokom otomanskog perioda) na deonici "Solun-Monastir" (Bitolj u BJRM) koristila se za vreme Prvog svetskog rata za transport vojne opreme i francuskih, ruskih i srpskih trupa koje su se borile na području Amindea.

JPEG - 42.6 ko
JPEG - 5.2 ko

21. Železnička stanica Mesonisi

Stanica izgrađena 1894. godine (tokom otomanskog perioda) na deonici "Solun-Monastir" koristila se za vreme Prvog svetskog rata za transport vojne opreme i francuskih, ruskih, italijanskih i srpskih trupa koje su se borile u regionima Monastira (Bitolj u BJRM) i Prespanskih jezera.

JPEG - 33.8 ko
1
JPEG - 5.6 ko
JPEG - 33.3 ko
2
JPEG - 7.1 ko

22. Mreža Decauville i žičare u Aloni

Voz tipa Decauville je u to vreme povezivao železničku stanicu Mesonisi i sela Marina, Perasma i Alona. U selu Marini, Francuska armija je imala svoj najveći logistički centar u regionu, koji je obuhvatao aerodrom i železničku stanicu. Tako su, od luke u Solunu, zalihe stizale normalnom prugom u Mesonisi i odatle su bile usmerene ka frontu vozom tipa DECAUVILLE. U selu Alona bila je postavljena žičara koja je služila za snabdevanje i transport do Prespanskih visija. Danas o postojanju železničke mreže svedoči svega nekoliko ostataka.

JPEG - 40.2 ko
JPEG - 4.9 ko

23. Železnička stanica i spomenik u Pitiu

Spomenik posvećen 45. pešadijskom puku, izgrađen u blizini bivše francuske železničke stanice Orient Ekspresa u selu Pitiu.

JPEG - 45.2 ko
JPEG - 35.4 ko
JPEG - 5.4 ko

dernière modification le 01/12/2015

haut de la page