Νικόλας Κονδάκης - Startup Greece awards [fr]

Νικόλας Κονδάκης, διευθυντής της Business Unit της Boussias Communications, εκπροσωπεί τις Startup Greece Awards

JPEG

JPEG

  • Η "Βοussias Communications" είναι μια επιχείρηση στον τομέα της επιχειρηματικής επικοινωνίας με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.
  • Συμβάλλει στην προβολή και προώθηση της ποιότητας και της καινοτομίας στην ελληνική αγορά, καθώς και στην αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις στην οικονομία της χώρας μέσω της διοργάνωσης επιχειρηματικών βραβείων.

δημοσίευση 24/11/2016

Αρχή σελίδας