Στόχος : βιώσιμη ανάπτυξη [fr]

Στη Γαλλία και σε όλον τον κόσμο μέσω της αναπτυξιακής και αλληλέγγυας πολιτικής της, η Γαλλία είναι απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση μέχρι το 2030 των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

PNG

Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν τον οικουμενικό οδικό χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030, ο οποίος υιοθετήθηκε από την παγκόσμια κοινότητα το 2015.

Η δράση της Γαλλίας διαρθρώνεται γύρω από 5 άξονες :

  • Πλανήτης : αντιμετώπιση της υποβάθμισης του πλανήτη
  • Πληθυσμός : εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να ζουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ισότητας
  • Ευημερία : συνδυασμός της οικονομικής, κοινωνικής και τεχνολογικής ανάπτυξης με τον σεβασμό προς το περιβάλλον
  • Ειρήνη : προαγωγή της ειρήνης και της ισότητας
  • Συμπράξεις : δημιουργία παγκόσμιας σύμπραξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Διαβάστε στην ιστοσελίδα του υπουργείου : Δεσμεύσεις της Γαλλίας για την υλοποίηση των Στόχων βιώσιμων ανάπτυξης

Πράσινες Πρεσβείες

Οι γαλλικές διπλωματικές αντιπροσωπείες, εκ των οποίων και η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, έχουν δεσμευθεί με υποδειγματικό τρόπο στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πράσινες πρεσβείες. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2015 στο πλαίσιο της COP21, αποτελεί μια συνολική και προοδευτική διαδικασία για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των γαλλικών διπλωματικών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό.

Πρόγραμμα της πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
«Η Πρεσβεία περνάει στο πράσινο! » (εσωτερικός σύνδεσμος)

- Διαβάστε στην ιστοσελίδα του υπουργείου : Πρόγραμμα Πράσινες Πρεσβείες

PNG

Μια εβδομάδα στα χρώματα των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 30 Μαϊου έως τις 5 Ιουνίου, έχει σκοπό την προώθηση διαφόρων συγκεκριμένων ατομικών και συλλογικών μορφών κινητοποίησης, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και την ευαισθητοποίηση του κοινού στα διακυβεύματά της.

Στην διοργάνωση 2017, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης συμβάλλει στην προβολή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, οικουμενικός οδικός χάρτης της βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, ο οποίος υιοθετήθηκε από την παγκόσμια κοινότητα το 2015.

Το 2016, περισσότεροι από 300 000 πολίτες σε 38 Κράτη, μέλη ή όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχαν με 4.146 πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις, εκ των οποίων 1.661 έλαβαν χώρα στη Γαλλία !

Περισσότερα

Στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης

Πρόγραμμα Πράσινες Πρεσβείες

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας