Η Μάλτα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [fr]

Από την 1η Ιανουαρίου, η Μάλτα ανέλαβε την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστοσελίδα της προεδρίας της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

http://www.eu2017.mt

JPEG

Περισσότερα

Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναλλάσσεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη κάθε έξι μήνες, (εκ περιτροπής την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου ετησίως) σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Από την ημερομηνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1957, η Γαλλία έχει αναλάβει 12 φορές την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία γαλλική προεδρία είχε λάβει χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2008.

Από την ημερομηνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, η Ελλάδα έχει αναλάβει 5 φορές, την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1983, 1988, 1994, 2003 και 2014).

Δείτε ακόμα

- Λογαριασμός Twitter της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Μάλτας :
twitter.com/@EU2017MT
hashtag : @EU2017MT
- Σελίδα Facebook

Διαβάστε

- Φάκελος "Μάλτα" στην ιστοσελίδα της Γαλλικής Διπλωματίας
www.diplomatie.gouv.fr

- Παρουσίαση της Μάλτας στην ιστοσελίδα της "Toute l’Europe" sur "Touteleurope.fr"

- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Μάλτα
- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Μάλτας στη Γαλλία

- Europa : η ηλεκτρονική πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δημοσίευση 27/01/2017

Αρχή σελίδας