Δρ. Σωτήριος Χαρισόπουλος - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ [fr]

Ο Καθηγητής Σωτήριος Χαρισόπουλος είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

JPEG


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
}

PNG

δημοσίευση 24/11/2016

Αρχή σελίδας