Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της γαλλικής κυβέρνησης [fr]

Υποτροφίες για νέους ερευνητές : « «Séjours scientifiques de haut niveau » (SSHN)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2017

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2017 στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας :
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

δημοσίευση 20/02/2017

Αρχή σελίδας