Υπενθύμιση για την οδική ασφάλεια στη Γαλλία [fr]

Πρέπει να κυκλοφορήσετε στους δρόμους της Γαλλίας για επαγγελματικούς ή τουριστικούς λόγους : με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή των μεταφορών σας, μην ξεχνάτε ότι οι κανόνες του Οδικού κώδικα δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι με εκείνους της χώρας σας, ειδικότερα όσον αφορά τον περιορισμό ταχύτητας. Στο παρόν έγγραφο θα βρείτε μερικούς βασικούς κανόνες πριν πάρετε το τιμόνι.

Ο οδικός κώδικας στη Γαλλία
Κατεβάστε τον ενημερωτικό έγγραφο "Οδηγώ στη Γαλλία" (fr - de- es - it) (el)
PDF - 2.8 Mo
Conduire en France (2016) : guide de la sécurité routière
Délégation à la sécurité et à la circulation routiières (PDF - 2.8 Mo)
PDF - 251.6 ko
Conduire en France (2016) : guide de la sécurité routière
Délégation à la sécurité et à la circulation routiières (PDF - 251.6 ko)

δημοσίευση 08/07/2016

Αρχή σελίδας