Ρούλα Μπαχταλιά - EGG [fr]

Ρούλα Μπαχταλιά, Υπεύθυνη προγράμματος EGG

JPEG

EGG

PNG

  • Επωνυμία βασισμένη στο ακρωνύμιο των λέξεων "enter-grow-go"
  • To EGG είναι ένα πρόγραμμα επιταχυντή/επωαστήρα με σκοπό τη στήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρηματιών στην Ελλάδα σε 12 μήνες με εκπαιδεύσεις, συμβουλές και έναν συνεργατικό χώρο 1 400 m².
  • Δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Eurobank και της Corallia το 2013. Σήμερα αριθμεί μια ενεργή κοινότητα 186 επιχειρηματιών.
  • 31 νέες startups το 2016 σε όλους τους τομείς (τουρισμός, e-business, ιατρικός τομέας, κοινωνική επιχειρηματικότητα ...).

δημοσίευση 23/11/2016

Αρχή σελίδας