Zejtinlik

Francusko vojničko groblje u Solunu Zejtinlik

U sklopu nekropole Zejtinlik nalaze se grobovi vojnika ranjenih u borbama na Solunskom frontu, preminulih u bolnici u Solunu, kao i boraca palih na teritoriji Grčke od 1915. do 1918. godine. Groblje je podignuto 1916. godine u krugu savezničkog vojnog groblja koje obuhvata britanski, italijanski, ruski i srpski deo. Na površini od 3,5 hektara sahranjeno je 8.310 ratnika, od kojih 8.102 u zasebnim grobovima i 208 u kosturnici : 6.347 ratnika je bilo iz Francuske, 1.222 iz Senegala, 398 sa Madagaskara i iz Indokine. 343 iz severne Afrike.

Posmrtne ostatke poginulih Francuskih ratnika ("kosmatih sa Istoka") prikupile su, od 1921. do 1923. godine, francuske vojne misije u koje su bili uključeni maticari. Clanovi tih misija su se bavili ekshumacijom, identifikacijom, sahranjivanjem, vraćanjem tela porodicama i formiranjem grobalja.

Ukupno 8.310 Francuza, 8.000 Srba (od kojih 6.000 u kosturnici ), 500 Rusa, 1.750 Britanaca i 3.500 Italijana sahranjeno je na tom savezničkom groblju.

Druga francuska groblja u regionu
(Izvor : Le Front d’Orient 1914-18, Collection "Les Chemins de la Mémoire")

  • GRČKA : Kalamaki/Atina (53 groba) i Gasturi/Krf (209 grobova)
  • BJRM : Bitolj (6.262 groba i dve kosturnice u kojima je sahranjeno oko 15.000 tela) i Skoplje (960 grobova i kosturnica u kojoj je sahranjeno oko 3.000 tela)
  • ALBANIJA : Korča (640 grobova)
  • BUGARSKA : Sofija ( 586 grobova)
  • RUMUNIJA : Bukurešt (128 grobova) i Slobozia (313 grobova)
  • SRBIJA : Beograd (386 grobova)
  • TURSKA : Carigrad/Feriköy (251 grob)

Tekst je preveo Anestis KEFALIDIS, a popravio Siniša PAVIĆ, generalni konzul Srbije u Solunu.

dernière modification le 18/10/2017

haut de la page