Ακόλουθος Άμυνας [fr]

Ο Ακόλουθος Άμυνας είναι αξιωματικός που υπάγεται στον Γάλλο Υπουργό Άμυνας. Εκπροσωπεί το σύνολο των διευθύνσεων και υπηρεσιών του γαλλικού Υπουργείου Αμύνης στις ελληνικές στρατιωτικές αρχές. Οι αποστολές του είναι πολλές και αφορούν κυρίως στον επιχειρησιακό τομέα, τον τεχνικό τομέα και τους εξοπλισμούς :

- Διαπιστευμένος από τις ελληνικές αρχές, είναι ο σύμβουλος σε θέματα άμυνας και εξοπλισμών του πρέσβη της Γαλλίας, καθώς επίσης και των γαλλικών αρχών του υπουργείου άμυνας.

- Ενθαρρύνει και προβάλλει τις δραστηριότητες, τις ικανότητες και τους εξοπλισμούς των γαλλικών δυνάμεων, ενώ επίσης στηρίζει και εξηγεί την γαλλική αμυντική πολιτική, κυρίως την δέσμευσή της για μια δυνατή και ορατή Ευρώπη της Άμυνας.

- Προάγει τις διμερείς πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις και διευθύνει τις δράσεις στρατιωτικής συνεργασίας ή υποστήριξης. Εκτιμά την αποτελεσματικότητα και προβαίνει σε προτάσεις που εγγυώνται μια ζωντανή και ενεργό σχέση.

- Διοργανώνει, ειδικότερα, τις επίσημες επισκέψεις στην Ελλάδα των αρχών του γαλλικού Υπουργείου Αμύνης και συνοδεύει τις ελληνικές αντιπροσωπείες κατά τη διάρκεια επισκέψεών τους στη Γαλλία. Είναι επίσης αρμόδιος για τον κατάπλου πλοίων του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, την πτήση γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών σε ελληνικό έδαφος, καθώς και για την υποδοχή γαλλικών στρατιωτικών μονάδων.

Στον τομέα τών εξοπλισμών, ο Ακόλουθος Άμυνας στηρίζει την ανάπτυξη της ελληνογγαλικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων, ειδικότερα όσον αφορά στην διεξαγωγή των προγραμμάτων.

Επαυτού, συμβάλλει:

- Στην προώθηση της γαλλικής τεχνολογίας και των εξοπλισμών των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, βασικό στοιχείο της διαλειτουργικότητάς τους.
- Στην καλή γνώση του γαλλικού βιομηχανικού ιστού και της Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης Άμυνας.
- Στην προβολή της γαλλικής θέσης στους κόλπους των πολυμερών φορέων συνεργασίας, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) ή o Κοινός Οργανισμός Συνεργασίας στον τομέα των Εξοπλισμών (ΚΟΣΤΕ).

Διαμεσολαβητής των γαλλικών κρατικών και βιομηχανικών αρχών, ο Ακόλουθος Άμυνας είναι υπεύθυνος θεμάτων συνεργασίας στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας στην άμυνα, στον τομέα επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης, καθώς επίσης και του συμβουλίου των ελληνικών αρχών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις γαλλικές εκθέσεις για εξοπλισμούς.

Επικοινωνία

Ακαδημίας 6
106 71 Αθήνα
Tηλ. : + 30 210 3391261
Fax : + 30 210 3391279
Η/κή δ/ση

δημοσίευση 03/08/2017

Αρχή σελίδας