Οι υπηρεσίες της πρεσβείας [fr]

...
Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα

Γραμματεία του Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα :
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Η Διπλωματική Αποστολή

Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 7, 10671, Αθήνα
Τηλ. : (+30) 210 3391000
Φαξ : (+30) 210 3391009
Γραμματεία της καγκελαρίας : Ηλεκτρονική διεύθυνση

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Βασιλίσσης Σοφίας 7 106 71 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 3391000
Fax : (+30) 210 3391009
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Δείτε περισσότερα

Γενική Γραμματεία (S.G.A.)

Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210-3391000
Φαξ : (+30) 210-3391239
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Δείτε περισσότερα

Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (CRASIC)

Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
Βασ. Σοφίας 7, 106 71 Aθήνα
Tηλ : (+30) 210-339101080
Φαξ :(+30) 210-33391009
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Περισσότερα

Προξενικό τμήμα της Πρεσβείας στην Αθήνα

Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα
Tηλ : (+30) 210-3391200
Φαξ : (+30) 210-3391209, 210-3391219
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ιστοσελίδα

Αποστολή Άμυνας

Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Tηλ : (+30) 210-3391261
Φαξ : (+30) 210-3391279
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Περισσότερα

Οικονομική Υπηρεσία

Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα
Τηλ. : (+30) 30 210-3391270
Φαξ : (+30) 210-3391276
Επικοινωνία
Ιστοσελίδα (στα γαλλικά)

Οικονομική Αποστολή - Business France Grèce

Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα
Τηλ : (+30) 210-3391140
Φαξ : (+30) 210-3391150
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ιστοσελίδα (στα γαλλικά) : https://www.businessfrance.fr/

Υπηρεσία Συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης (S.C.A.C.) - Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος

Σίνα 31, 106 80 Aθήνα
Tηλ. : (+30) 210 3398600
Φαξ : (+30) 210 3646873
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ιστοσελίδα : www.ifg.gr
Δείτε περισσότερα

Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (SSI-DCI)

Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα
Τηλ. : (+30) 210 339 10 00
Φαξ : (+30) 210 339 10 19
Η DCI στην Ελλάδα
Δείτε περισσότερα

Υπηρεσία του Τελωνειακού Ακολούθου για τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία και τη Ρουμανία

Τελωνειακός Ακόλουθος

Πρεσβεία της Γαλλίας στη Βουλγαρία
27-29, rue Oborichté
1504 Σόφια - Βουλγαρία
Tηλ. : (+ 359) 2 942 00 10
Ηλεκτρονική διεύθυνση : sofia.douane(ατ)dgtresor.gouv.fr
Ιστοσελίδα Πρεσβεία της Βουλγαρίας : https://bg.ambafrance.org/L-attache-douanier
Περισσότερα

Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη

Ευζώνων 27 - 54 640 Θεσσαλονίκη
Τηλ : (+30) 2310 244 030, 2310 244 031
Φαξ : (+30) 2310 244 032
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Περισσότερα

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (I.F.T.)

Λεωφόρος Στρατού 2Α - 54 007 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : (+30) 2310-821231
Φαξ : (+30) 2310-841283
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης : www.ift.gr

(Ενημέρωση : 25/10/2018)

δημοσίευση 25/10/2019

Αρχή σελίδας