Λίστα μεταφραστών [fr]

Γαλλόφωνοι μεταφραστές στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (με αλφαβητική σειρά):

- Mme COUKORAVA– PANAGOPOULOU Anna, Vas. Olgas 150 & Pittakou 25
546 45 Thessalonique, Tél. 2310.850709, Portable : 6977602280, Mél: annoukapan@hotmail.com

- Mme HUBINEAU Céline Miltiadou 12 - 546 39 Thessalonique, portable: 6979946945, email: sebcenat@yahoo.fr

- M. MAVRIDIS Constantinos rue Mitropoleos 15 Thessalonique, Tél. 2310.270230/228210, Fax:2310.266148, Portable: 6974408840, Mél: essor@otenet.gr1

- Eurolangues – SERIFI Efrosini Rue Ermou 15 Thessalonique, Tél. 2310.280098, Portable 6974306017, Mél: effrosyniserifi@gmail.com

- Glosima – WEHRHEIM Bld K. Karamanli 182 Thessalonique, Tél. 2310.330415, Fax : 2310.330418, Site: www.glossima.gr

Αυτή η λίστα δεν είναι αποκλειστική. Το προξενείο δεν φένει καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε άλλους μεταφραστές και δικηγόρους, με την προϋπόθεση να έχουν καταθέσει την υπογραφή τους και να είναι πιστοποιημένοι από το προξενείο.

δημοσίευση 28/02/2017

Αρχή σελίδας