Συντήρηση των Mirage των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων (23/12/2019) [fr]

Οι γαλλικοί βιομηχανικοί όμιλοι Dassault, Safran και Thales, και η ελληνική Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων υπέγραψαν, στις 23 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα, μια σημαντική σύμβαση συντήρησης των 44 Mirage 2000 και Mirage 2000-5 της ελληνικής αεροπορίας.

Οι γαλλικοί βιομηχανικοί όμιλοι Dassault Aviation, Safran και Thales και η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υπέγραψαν, στις 23 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα, μια σημαντική σύμβαση συντήρησης των 44 Mirage 2000 και Mirage 2000-5 της ελληνικής αεροπορίας.

Η σύμβαση αυτή θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των Mirage 2000, τα οποία αποτελούν αναντικατάστατο στρατηγικό πλεονέκτημα της ελληνικής Άμυνας. Η σύμβαση, με τίτλο «FOS Mirage 2000», είναι το πρώτο σημαντικό συμβόλαιο που υπογράφεται στην Ελλάδα από τα γαλλικά συμβαλλόμενα μέρη εδώ και πολλά χρόνια. Συνεισφέρει στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των πολεμικών Αεροποριών των δύο χωρών.

δημοσίευση 23/12/2019

Αρχή σελίδας